Tarieven

Tarieven (tariffs) 2017 in euro's (€)

Lidmaatschap (membership)

/jaar (year)

250,00

Bijdrage gebruik clubkisten / usage club airplanes) *1

/jaar (year)

650,00

Donateur (sponsor) *2

/jaar (year)

75,00

Entreegeld (entrance fee) *3

 

250,00

 

   
     

 

 

 

PH-TWK

/uur (hour)

145,00

PH-TWM

/uur (hour)

110,00

PH-RRR

/uur (hour)

130,00

     

 

 

 

     

Huur hangar korter dan 2 maanden
(rent of hangar shorter than 2 mths)

/mnd /vlgt
(per mths & A/C)

220,00

Huur hangar langer dan 2 maanden
(rent of hangar longer than 2 mths)

/mnd /vlgt
(per mths & A/C)

200,00

*1) Basis lidmaatschap inclusief gebruik club vliegtuigen: 900 (250 + 650) euro per jaar, te verrekenen in termijnen van 75 per maand. Niet-vliegend lidmaatschap (met stemrecht) is voorbehouden aan leden die vlogen op clubkisten, maar waarvan het medical permanent werd ingetrokken Non-flying membership (with voting rights) is only open to members who used to fly club planes, but whose medical license has been permanently revoked

*2) Donateurs hebben geen stemrecht en zijn uitgesloten van de faciliteiten van de club, behoudens toegang tot het clubhuis
Sponsors have no voting rights and are debarred from club facilities, except admission to the Fly Inn

*3) Nieuwe leden betalen eenmalig entreegeld van 250 euro